Author: Chu Manh Tuan

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Mười năm một chặng đường dài

Với bao kỉ niệm khó phai trong lòng

Thuyền kia chọn bến nước trong

Tôi đây chọn tiếng tơ lòng ngân nga

Công ty thân thiết tựa nhà

Với bao đồng nghiệp luôn là anh em

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Chử Mạnh Tuấn tại fanpage AI&T