Author: Dang Kim Thi

Chào buổi sáng với Online Report
Cài ngày xưa yêu dấu ấy – cái năm 2007-2008 ấy, sếp comment ác liệt lắm, có khi nhân viên báo cáo 1 câu, sếp comment 5-7 câu. Mà hình như cái niềm vui đọc comment ấy, không phải của chỉ riêng tôi…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Đặng Kim Thi tại fanpage AI&T