Author: Le Anh Hoai

Hồi mới join công ty, sếp thì ở Nhật. Đi trà đá với mấy anh em cứ thấy cu Thành DV nó nói tới anh “NÁT”.
Đầu tiên mình nghĩ, chà, chắc sếp người Nhật. Ngon đây. Hỏi lại confirm nó bảo “Không, là người Việt anh ạ, bọn em gọi tắt là anh NÁT”…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Lê Anh Hoài tại fanpage AI&T