Author: Le Minh Hoang Trang

“Công Đoàn tự sự”

Xuân, Hạ, Thu Đông bên AIT
Nắng mưa dãi dầu không quản ngại,
Thay mặt Công Đoàn em xin nói
Một vài cảm xúc là như sau:
Ngày ngày người người đến công ty,
Đánh máy viết lách rồi họp bàn
Mệt mỏi, đau tay bật bàn phím,
Công Đoàn thấy thế mà xót thương.

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Lê Minh Hoàng Trang tại fanpage AI&T