Author: Le Minh Hoang

Đã gần 4 năm rồi kể từ ngày đường ai nấy đi, phải chăng đó là định mệnh khiến tôi và AIT phải xa nhau nhưng lại không thể quên nhau dù thời gian cũng đã khá lâu rồi.

Với AI&T mình có rất nhiều kỷ niệm từ vui, buồn, đến cao trào, hoà quyện vào nhau mà cho đến giờ nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Tôi nhớ có những đêm thức trắng cùng anh em để câu cá (NeKo Game) nhưng chẳng câu được vì lập trình sai —> một đêm phí công, rồi có khi cũng chỉ vì cái lỗi dở hơi cũng mất cả đêm để fix…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Lê Minh Hoàng tại fanpage AI&T