Author: Ly Ngoc Hung

Ngày đầu tiên đi làm: … Lại bị nhốt vào phòng gần phòng vệ sinh nữ. May mắn thay lần này có nhiều bạn bị nhốt chung. Và được dí vào tay 1 tập quy định bảo mật này nọ v.v.v.. cả hướng dẫn sử dụng TMS nữa. Nghĩ bụng chắc học thuộc xong mới đc đi làm quá.

Cánh cửa AI&T đã mở ra trước mắt em. Ôi! Thật ngỡ ngàng, bên trong này sao lại “nên thơ trữ tình” đến vậy, chỗ ngồi ngăn vách, sạch sẽ chuyên nghiệp. Chắc chắn phải kết duyên với nàng, AI&T nóng bỏng này rồi.
Và rồi những người bạn, người anh, người chị dần đến với mình…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Lý Ngọc Hùng tại fanpage AI&T