Author: Be Minh Nhat

Ấn tượng của tôi về AI&T là mọi người ở đây có vẻ rất thông minh. Họ sử dụng nhiều từ ngữ mà tôi không biết đó là tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Việt. Họ có thể nhớ rất tốt các thông tin về nhau, các thông tin cá nhân, thông tin công việc, và kể cả các thông tin không về nhau, những câu quote ở trong truyện, các mẩu sự kiện trong lịch sử, các đoạn trích trong phim mà tôi không rõ làm cách nào họ đã thu thập được. Họ trêu đùa nhau bằng những mẩu thông tin này, và tôi hầu như không thể hiểu nổi họ đang nói và cười về cái gì? Tôi có cảm giác như mọi người đã quen biết nhau được vài thế kỷ và họ vẫn luôn nói chuyện với nhau như vậy cả mấy thế kỷ rồi. Tôi bắt đầu lo lắng và tự hỏi mình về những điều lớn lao trong cuộc sống, như mình là ai và ý nghĩa sự tồn tại của mình :))

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Bế Minh Nhật tại fanpage AI&T