Author: Nguyen Duc Tien

Tóm lược vài nét về văn hóa thời tiền sử AI&T là:
+ Ngôn ngữ giao tiếp: StarCraft, Age of Empire, Halflife
+ Ngoại ngữ: Ansi C
+ Dân số: 4
+ Phương tiện làm việc: máy tính để bàn và chục cái điện thoại Japan vây xung quanh
+ Đời sống tinh thần: nhạc chế, truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn
+ Đời sống ẩm thực: nhậu rõ nhiều, có những buổi sinh nhật kỷ niệm mà kín cả tuần.

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Nguyễn Đức Tiến tại fanpage AI&T