Author: Nguyen Hoang Linh

Ở AI&T có một điều đặc biệt.
Nếu bạn có tài năng, nếu bạn khát khao, dù bạn là ai, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội thể hiện mình.

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Nguyễn Hoàng Linh tại fanpage AI&T