Author: Nguyen Trong Bang

Công ty đầu tiên thường có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp mỗi người. Bởi nó như gốc của của một cái cây, tức là có thể sẽ sinh ra nhiều hệ quả.

Tôi sẽ không quên một thời mà:
“AI-T là chùm khế ngọt,
Cho tôi trèo hái mỗi ngày”

AI&T sẽ luôn là một quê hương, để lại nhiều tình cảm và ảnh hưởng sâu sắc đến những gì tôi đang suy nghĩ và hành động…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Nguyễn Trọng Bằng tại fanpage AI&T