Author: Nguyen Van Ba

Tôi đã sống, làm việc và gắn bó với AI&T được hơn 8 năm, một thời gian không phải là quá dài trong đời người, cũng không phải là ngắn.
Được tham gia, chứng kiến những thăng trầm, những vui buồn trong cuộc sống, tôi vẫn tiếp tục gắn bó, tiếp tục chia sẻ và cống hiến. Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó giống như một gia đình mà tôi là một thành viên của gia đình. Mà bạn biết tình cảm gia đình của người dân Việt Nam mình thì mãi luôn đầm ấm, gắn bó keo sơn. Đó là truyền thống, là nét đẹp văn hoá…

 

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Ba tại fanpage AI&T