Author: Pham Quang Trung

AI&T đã dạy tôi nhiều bài học về cuộc sống, về cách ứng xử. Dạy tôi hiểu sâu hơn về quy trình, nghiệp vụ của một BrSE/Manager, dạy tôi khi đưa ra vấn đề thì phải kèm theo solution và hãy luôn nhìn vào mặt tốt của người khác để mà cùng nhau tiến bộ…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Phạm Quang Trung tại fanpage AI&T