Author: Pham Quy Duong

Thời gian chẳng đợi ai, cả hắn và công ty đều đang thay đổi. Nếu có người bảo hắn hãy chỉ ra một điểm thật sự nổi bật của AI&T thì có lẽ cũng có nhiều thứ để bàn. Nhưng xét chung thì AI&T là một môi trường tốt, đủ khiến một người thuộc chủ nghĩa xê dịch như hắn không thể cất bước…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Phạm Quý Dương tại fanpage AI&T