Author: Tran Phuong Nam

Đến một ngày Mẹ Cám nhận thấy làm ăn dùng sức thế không còn ổn nữa. Tôm bây giờ vẫn bán được nhưng lãi không nhiều nữa vì nhiều nhà cung cấp quá rồi. Xuất khẩu cá Ngừ đang là con đường mới. Yêu cầu khắt khe hơn nhiều nhưng hiệu quả mang về lại cao hơn hẳn. “Phải tăng hiệu suất, hiệu suất hơn nữa!!! Chất lượng, chất lượng hơn nữa!!!”. Năm thứ 10 rồi, cơ hội có rồi, quy trình có rồi, nhân lực đủ rồi, sắp bán được Cá Ngừ rồi. Cố lên Ai-T!!!

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Trần Phương Nam tại fanpage AI&T