Author: Tran Thi Thuy Dung

AI&T trong tôi…
1. Là SỰ NÂNG ĐỠ:
– Học việc được training, thử việc được training, training ngoài giờ, training trong giờ, tự training….
– Lúc cần có thể hỏi han tứ tung tán loạn, ai cũng sẽ không ngại ngần mà chỉ vẽ cho mình, có khi sẽ ngồi cùng mình vài tiếng để tìm ra vấn đề.
– Luôn luôn có sách nên đọc, có tin tức phải đọc, có thứ hay ho nên biết và nghiên cứu.
– Có bug, cả team ngồi nghĩ cách báo cáo, fix bug trộm, up code trộm, ếm bug :))
Vân vân và mây mây…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Trần Thị Thuỳ Dung tại fanpage AI&T