Author: Vu Luong Duyen

Chia tay AIT đã một năm tròn với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong ký ức mình vẫn luôn tồn tại một tình yêu với AIT…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Vũ Lương Duyên tại fanpage AI&T