Author: Vu Thi Nga

Đến bây giờ, khi đã gắn bó cùng AI&T…. năm, trong suy nghĩ của tôi đã không còn 2 chữ “từ bỏ”. Có ai lại đi từ bỏ “gia đình” của mình chứ? Đúng không?

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Vũ Thị Nga tại fanpage AI&T